Mimarlık öğrencileri için tez yazma süreci karmaşık olabilir. Bu makalede, bir mimarlık tezi nasıl yazılacağına dair ipuçları ve yönergeler bulacaksınız.

1. Konu Seçimi

Tez yazmaya başlamadan önce, ilgi duyduğunuz bir konu seçmek önemlidir. Konunuzun ilgi çekici, orijinal ve araştırılabilir olduğundan emin olun.

2. Literatür Taraması

Tezinizin temelini oluşturacak literatür taraması yapmanız önemlidir. Bu aşamada, benzer çalışmaları inceleyerek mevcut bilgileri anlamalı ve tezinizin nasıl bir katkı sağlayacağını belirlemelisiniz.

Literatür taraması, tezinizin dayandığı temel kaynakları belirlemenizi sağlar. Bu kaynaklar, tezinizin bilimsel geçerliliğini ve orijinalitesini destekler. Literatür taraması yaparken, güncel ve akademik kaynaklara odaklanmalısınız.

Öncelikle, konunuzla ilgili akademik makaleleri bulmalısınız. Bu makaleler, tezinizin temelini oluşturacak ve konunuzla ilgili en güncel bilgileri sunacak. Ayrıca, kitaplar ve monografiler gibi kaynakları da incelemelisiniz. Bu kaynaklar, daha derinlemesine araştırma yapmanıza ve konunuzla ilgili uzmanların eserlerini keşfetmenize yardımcı olacaktır.

Yaptığınız literatür taramasının ardından, bulgularınızı analiz etmeli ve tezinizin yerini ve önemini belirlemelisiniz. Benzerlikleri, farklılıkları ve boşlukları tespit ederek, tezinizin nasıl bir katkı sağlayacağını vurgulamalısınız. Bu analiz, tezinizin temelini oluşturan literatür taramasının önemli bir parçasıdır.

2.1. Kaynak Seçimi

Doğru kaynakları seçmek, tezinizin kalitesini belirleyen önemli bir faktördür. Güvenilir ve akademik kaynaklara odaklanın ve gerektiğinde uzman görüşlerine başvurun.

Tezinizin kalitesi, seçtiğiniz kaynakların güvenilirliği ve akademik niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kaynak seçimine özen göstermek önemlidir. Tezinizin temelini oluşturacak kaynakları doğru bir şekilde seçmek, çalışmanızı daha sağlam ve güvenilir hale getirecektir.

Akademik kaynaklara odaklanarak, güncel ve bilimsel bilgilere ulaşmanız mümkün olacaktır. Bu kaynaklar, tezinizin temelini oluşturan ve çalışmanızın akademik değerini artıran en önemli kaynaklardır. Bu nedenle, güvenilir ve saygın akademik dergilerde yayınlanan makalelere, kitaplara ve monografilere yönelmeniz önemlidir.

Ayrıca, tezinizin konusuyla ilgili uzman görüşlerine başvurmanız da faydalı olacaktır. Uzmanların görüşlerini alarak, tezinizin amacına uygun bir şekilde ilerleyebilir ve daha sağlam bir temele sahip olabilirsiniz. Bu görüşler, tezinizin özgünlüğünü ve katkısını artırmada da önemli bir rol oynayacaktır.

Kaynak seçiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise güncel ve ileri düzeydeki kaynakları kullanmaktır. Konunuzla ilgili en yeni ve en güncel bilgilere ulaşmak, tezinizin çağdaş ve güncel bir perspektife sahip olmasını sağlayacaktır.

Doğru kaynakları seçerek, tezinizin kalitesini artırabilir ve çalışmanızın akademik değerini yükseltebilirsiniz.

2.1.1. Akademik Makaleler

Akademik makaleler, tezinizin temelini oluşturan kaynaklardır. Bu nedenle, konunuzla ilgili en güncel ve ileri düzeydeki makaleleri bulmaya çalışmalısınız. Akademik makaleler, alanınızda yapılan araştırmaların sonuçlarını ve bulgularını içerir. Bu nedenle, tezinizin temelini oluşturacak ve tezinizin amacına uygun bilgiler sağlayacak makaleleri bulmak önemlidir.

Akademik makaleleri bulmak için çeşitli kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Öncelikle, üniversite kütüphanelerindeki akademik dergileri ve yayınları inceleyebilirsiniz. Ayrıca, online veritabanlarında da arama yapabilirsiniz. Örneğin, Scopus, Web of Science ve Google Scholar gibi veritabanları, akademik makalelere erişim sağlar.

Akademik makaleleri bulurken, konunuzla ilgili en güncel ve ileri düzeydeki makaleleri seçmeye özen gösterin. Bu makaleler, tezinizin literatür taraması bölümünde kullanılacak ve tezinizin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Ayrıca, makalelerin yazarlarının uzmanlık alanlarını ve akademik itibarını da dikkate almanız önemlidir. Güvenilir ve saygın akademik dergilerde yayınlanan makalelere odaklanmak, tezinizin kalitesini artıracaktır.

2.1.2. Kitaplar ve Monografiler

Kitaplar ve monografiler, derinlemesine araştırma yapmanıza yardımcı olabilir. Konunuzla ilgili önemli kitapları ve uzmanların eserlerini inceleyerek, tezinizin içeriğini zenginleştirebilirsiniz.

Bir kitap veya monografiden alınan bilgiler, genellikle güvenilir ve detaylıdır. Bu nedenle, konunuzla ilgili önemli kitapları bulup okumak, tezinizin kalitesini artıracaktır. Kitaplar, genellikle teorik bilgileri ve derinlemesine analizleri içerir.

Ayrıca, uzmanların eserlerini de incelemek önemlidir. Uzmanlar, genellikle konularında otorite kabul edilen kişilerdir ve çalışmaları tezinize değer katacaktır. Uzmanların kitaplarını, makalelerini veya monografilerini bulup okuyarak, konunuzla ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kitaplar ve monografiler, tezinizin temelini oluşturacak kaynaklar arasında yer alır. Bu nedenle, konunuzla ilgili önemli kitapları ve uzmanların eserlerini inceleyerek, tezinizin içeriğini güçlendirebilir ve akademik bir katkı sağlayabilirsiniz.

2.2. Literatürün Analizi

Yaptığınız literatür taramasının ardından, bulgularınızı analiz etmek önemlidir. Bu analiz, tezinizin yerini ve önemini belirlemek için önemli bir adımdır. Analiz yaparken benzerlikler, farklılıklar ve boşluklar üzerine odaklanmalısınız.

Benzerliklere odaklanarak, daha önce yapılan çalışmalarla tezinizin nasıl bir bağlantı kurduğunu belirleyebilirsiniz. Bu benzerlikler, tezinizin mevcut bilgiye olan katkısını gösterir ve araştırmanızın önemini vurgular.

Farklılıklara odaklanmak da önemlidir. Diğer çalışmalardan nasıl ayrıştığınızı ve tezinizin özgün olduğunu gösterir. Bu farklılıklar, tezinizin orijinal ve yenilikçi olduğunu kanıtlar.

Ayrıca, literatür taraması sırasında ortaya çıkan boşluklara da dikkat etmelisiniz. Bu boşluklar, daha önce araştırılmamış veya yeterince ele alınmamış konuları gösterir. Tezinizin bu boşlukları doldurarak alana yeni bir perspektif getirdiğini gösterebilirsiniz.

Genel olarak, literatürün analizi, tezinizin konumu, katkısı ve önemi hakkında kritik bir değerlendirme sağlar. Bu analiz, tezinizin temelini oluşturan literatüre dayalı olarak ilerlemenizi sağlar ve çalışmanızın değerini gösterir.

3. Araştırma Yöntemi

Tezinizin amacına uygun bir araştırma yöntemi seçmek oldukça önemlidir. Araştırma yöntemi, tezinizin amacını ve sorularınıza yanıt vermek için kullanacağınız yaklaşımı belirler. Nitel, nicel veya karma yöntemler arasından en uygun olanını seçerek, araştırma sürecinizi planlayabilirsiniz.

Nitel araştırma yöntemi:

 • Nitel araştırma yöntemi, derinlemesine anlayış ve açıklama sağlamayı hedefler.
 • Verileri daha çok sözel veya yazılı formda toplar ve analiz eder.
 • Görüşmeler, odak grupları veya içerik analizi gibi yöntemler kullanılabilir.

Nicel araştırma yöntemi:

 • Nicel araştırma yöntemi, sayısal verilerin toplanması ve analiz edilmesi üzerine odaklanır.
 • Anketler, ölçekler veya istatistiksel analizler gibi yöntemler kullanılabilir.
 • Genellikle büyük ölçekli veri toplama yöntemleri gerektirir.

Karma araştırma yöntemi:

 • Karma araştırma yöntemi, hem nitel hem de nicel verilerin toplanması ve analiz edilmesini içerir.
 • Hem derinlemesine anlayış hem de genellemeler yapmayı sağlar.
 • Veri toplama ve analiz süreci karmaşık olabilir, ancak daha kapsamlı bir araştırma sağlar.

Araştırma yönteminizi seçerken, tezinizin amacına ve sorularınıza en uygun olanını belirleyin. Seçtiğiniz yöntemi detaylı bir şekilde açıklayın ve araştırma sürecinizi planlayın. Doğru yöntemi seçmek, tezinizin kalitesini ve geçerliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır.

3.1. Veri Toplama

Veri toplama sürecini planlamak için seçtiğiniz araştırma yöntemine odaklanmanız gerekmektedir. Bu adım, tezinizin amacına ve araştırma sorularınıza yanıt verecek en uygun yöntemi belirlemenizi sağlar. Veri toplama yöntemleri arasında anketler, görüşmeler, gözlem veya belge analizi gibi farklı seçenekler bulunmaktadır.

Anketler, katılımcıların düşüncelerini, deneyimlerini veya tercihlerini belirlemek için kullanılan yaygın bir veri toplama yöntemidir. Anketler, genellikle standart sorular içeren bir form aracılığıyla gerçekleştirilir ve katılımcıların yanıtlarını toplamak için kullanılır.

Görüşmeler, bireylerle yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir ve daha ayrıntılı ve derinlemesine bilgi elde etmek için kullanılır. Görüşmeler, katılımcıların düşüncelerini, deneyimlerini ve görüşlerini daha ayrıntılı bir şekilde ifade etmelerini sağlar.

Gözlem, araştırmacının olayları veya davranışları doğrudan gözlemleyerek veri topladığı bir yöntemdir. Araştırmacı, belirli bir ortamda veya durumda gerçekleşen olayları dikkatlice izler ve gözlemlerini kaydeder.

Belge analizi, mevcut belgeleri inceleyerek veri toplama yöntemidir. Bu yöntem, yazılı veya elektronik belgeleri, raporları, makaleleri veya diğer kaynakları analiz ederek veri toplamanıza olanak sağlar.

Hangi veri toplama yöntemini kullanacağınıza karar vermek için tezinizin amacına, araştırma sorularınıza ve kaynaklarınıza dikkatlice göz atmanız önemlidir. Veri toplama sürecini planladıktan sonra, seçtiğiniz yöntemi ayrıntılı olarak açıklayan bir bölüm oluşturabilirsiniz.

3.2. Veri Analizi

Topladığınız verileri analiz etmek, tezinizin temel adımlarından biridir. Verilerinizi analiz etmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. İstatistiksel analizler, içerik analizi veya tematik analiz gibi yöntemler, verilerinizi anlamak ve sonuçlarınızı yorumlamak için kullanabileceğiniz etkili araçlardır.

 • İstatistiksel Analizler: Verilerinizi sayısal olarak analiz etmek için istatistiksel yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntemler, verilerinizin dağılımını, ilişkilerini ve anlamlılığını belirlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, regresyon analizi veya t-testi gibi istatistiksel yöntemler kullanarak verileriniz arasındaki ilişkileri inceleyebilirsiniz.
 • İçerik Analizi: Verilerinizi metin veya içerik olarak analiz etmek için içerik analizi yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, metinlerdeki temaları, kavramları veya anlamları belirlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir metin analizi yazılımı kullanarak verilerinizdeki belirli kelimelerin sıklığını veya ilişkilerini analiz edebilirsiniz.
 • Tematik Analiz: Verilerinizi belirli temalar veya kategoriler altında analiz etmek için tematik analiz yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, verilerinizi anlamlı gruplara ayırmanıza ve ortak özellikleri belirlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, verilerinizi tematik kodlama kullanarak belirli konulara veya konu başlıklarına göre analiz edebilirsiniz.

Veri analizi sürecinde, seçtiğiniz yöntemleri doğru bir şekilde uygulayın ve elde ettiğiniz sonuçları dikkatlice yorumlayın. Analiz sonuçlarınız, tezinizin amacına ve araştırma sorularınıza yanıt vermesi gereken önemli bir bölümdür. Sonuçlarınızı açıklayıcı ve mantıklı bir şekilde sunun ve literatürle ilişkilendirin. Bu sayede, tezinizin değeri ve katkısı daha iyi anlaşılabilir.

4. Tez Yazımı

4. Tez Yazımı

Tez yazma sürecine başlamadan önce bir plan oluşturmanız önemlidir. Tezinizin yapısı ve içeriği için bir çerçeve belirleyerek, her bir bölümü ayrı ayrı yazmaya başlayabilirsiniz.

Giriş:

Giriş bölümünde, tezinizin amacını, önemini ve araştırma sorularınızı tanıtmanız gerekmektedir. Okuyucunun ilgisini çekmek için genel bir giriş yapabilir ve tezinizin sınırlamalarını belirtebilirsiniz.

Literatür Taraması:

Literatür taraması bölümünde, benzer çalışmaları özetleyerek tezinizin temelini oluşturan kaynakları sunmalısınız. Bu bölümde, literatürdeki benzerlikler ve farklılıklar üzerine odaklanarak tezinizin nasıl bir katkı sağladığını vurgulayabilirsiniz.

Yöntem:

Yöntem bölümünde, tezinizin amacına uygun bir araştırma yöntemi seçtiğinizi ve veri toplama sürecinizi planladığınızı belirtmelisiniz. Nitel, nicel veya karma yöntemler arasından en uygun olanını seçerek araştırma sürecinizi detaylandırabilirsiniz.

Bulgular:

Bulgular bölümünde, topladığınız verileri analiz ederek elde ettiğiniz sonuçları sunmalısınız. İstatistiksel analizler, içerik analizi veya tematik analiz gibi yöntemler kullanarak bulgularınızı açıklayabilirsiniz.

Tartışma:

Tartışma bölümünde, bulgularınızı ve analizlerinizi değerlendirmeli ve tezinizin amacına yanıt veren sonuçlara odaklanmalısınız. Ayrıca, bulgularınızı literatürle ilişkilendirerek eleştirel ve mantıklı bir tartışma yapmalısınız.

Sonuç:

Sonuç bölümünde, tezinizin ana noktalarını özetlemeli ve araştırma sorularınıza yanıtlarınızı sunmalısınız. Ayrıca, tezinizin sınırlamalarını ve gelecekteki araştırmalar için önerilerinizi de belirtmelisiniz.

4.1. Giriş

Giriş bölümü, bir tezin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, tezinizin amacını, önemini ve araştırma sorularınızı tanıtmanız gerekmektedir. Okuyucunun ilgisini çekmek için genel bir giriş yapmalı ve tezinizin sınırlamalarını belirtmelisiniz.

Tezin amacı, çalışmanızın neyi amaçladığını ve hangi sorunu çözmeyi hedeflediğini açıklar. Tezin önemi, çalışmanızın neden önemli olduğunu ve alanınıza nasıl bir katkı sağlayacağını vurgular. Araştırma soruları ise çalışmanızın odak noktasını belirler ve hangi konuları araştıracağınızı gösterir.

Genel bir giriş yaparak okuyucunun ilgisini çekebilir ve tezinizin konusunu daha iyi anlamalarını sağlayabilirsiniz. Bu bölümde, tezinizin sınırlamalarını da belirtmelisiniz. Sınırlamalar, çalışmanızın hangi konulara odaklandığını ve hangi konuları kapsamadığını açıklar. Bu şekilde okuyucular, çalışmanızın sınırlamalarını ve hangi alanlarda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini anlayabilir.

Tezinizin giriş bölümü, okuyucunun çalışmanıza ilgi duymasını sağlamak ve çalışmanızın önemini vurgulamak için önemlidir. Bu nedenle, dikkat çekici bir giriş yaparak okuyucunun dikkatini çekmeli ve tezinizin amacını, önemini ve sınırlamalarını açık bir şekilde belirtmelisiniz.

4.2. Literatür Taraması

Literatür taraması, tezinizin temelini oluşturan önemli bir bölümdür. Bu bölümde, yaptığınız literatür taramasının sonuçlarını ve analizini sunmalısınız. Öncelikle, konunuzla ilgili önemli çalışmaları özetlemelisiniz. Bu çalışmaların bulgularını ve yöntemlerini doğru bir şekilde aktarmak, tezinizin güvenilirliğini artıracaktır.

Bunun yanı sıra, literatür taramasında benzerlikler ve farklılıklar üzerine odaklanmalısınız. Yaptığınız araştırma ile önceki çalışmalar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek, tezinizin orijinal ve katkı sağlayan bir çalışma olduğunu gösterir. Bu şekilde, literatürdeki boşlukları doldurabilir ve yeni bir perspektif sunabilirsiniz.

Tezinizin nasıl bir katkı sağladığını vurgulamak da önemlidir. Yaptığınız araştırma ile hangi eksiklikleri giderdiğinizi ve hangi yeni bilgilere ulaştığınızı açıkça ifade etmelisiniz. Tezinizin alanında ne gibi yenilikler getirdiğini ve bu yeniliklerin neden önemli olduğunu okuyucuya aktarmalısınız.

5. Tartışma

5. Tartışma

Bulgularınızı ve analizlerinizi tartışma bölümünde detaylı bir şekilde ele alın. Tezinizin amacına yanıt veren sonuçlara odaklanarak, bu sonuçları literatürle ilişkilendirin. Bulgularınızı açıklayıcı, eleştirel ve mantıklı bir şekilde tartışmaya özen gösterin.

Öncelikle, tezinizin amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirin ve bu sonuçları detaylı bir şekilde açıklayın. Bulgularınızın literatürdeki benzer çalışmalarla uyumlu olup olmadığını analiz edin ve farklılıkları vurgulayın. Ayrıca, bulgularınızın literatüre nasıl bir katkı sağladığını da belirtin.

Tartışma bölümünde eleştirel bir yaklaşım benimseyerek, sonuçlarınızı analiz edin ve çelişkili bulguları açıklayın. Bulgularınızın nedenleri üzerine spekülasyon yaparken, mantıklı bir şekilde destekleyici kanıtlar sunmaya özen gösterin.

Ayrıca, tartışma bölümünde tezinizin sınırlamalarını da belirtin. Araştırmanızın kısıtlamalarını açıklayarak, gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunun. Bu önerileri, tezinizin eksikliklerini gidermek veya yeni araştırma alanlarına yönlendirmek için kullanabilirsiniz.

Tartışma bölümü, tezinizin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, bulgularınızı analiz ederek, tezinizin amacına uygunluğunu ve literatüre katkısını göstermelisiniz. Ayrıca, eleştirel bir yaklaşım benimseyerek, bulgularınızı açıklayıcı ve mantıklı bir şekilde tartışmalısınız.

6. Sonuç

Tezinizin ana noktalarını özetleyin ve araştırma sorularınıza yanıtlarınızı sunun. Sonuç bölümünde, tezinizin sınırlamalarını ve gelecekteki araştırmalar için önerilerinizi de belirtin.

Tezinizin ana noktalarını özetlemek, yaptığınız araştırmanın temel bulgularını vurgulamak anlamına gelir. Bu bölümde, tezinizin amacına yanıt veren sonuçları öne çıkarın ve araştırma sorularınızı yanıtlayın. Bulgularınızı somut ve açık bir şekilde sunarak, okuyucuya tezinizin değerini gösterin.

Ayrıca, sonuç bölümünde tezinizin sınırlamalarını da belirtmek önemlidir. Araştırmanızın kapsamı ve metodolojik sınırlamaları hakkında bilgi verin. Bu, okuyucuya çalışmanızın sınırlarını anlamasına yardımcı olacak ve gelecekteki araştırmalar için bir temel oluşturacaktır.

Gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunmak da sonuç bölümünün önemli bir parçasıdır. Araştırmanızın eksikliklerini ve açıkları belirleyin ve bu konuda ilerleyen çalışmalara yönelik öneriler sunun. Bu, okuyucunun çalışmanızın potansiyelini anlamasına ve ilgili araştırmalara katkıda bulunmasına olanak tanır.