İktisat tezi yazımı sürecinde başarılı olmanın anahtarı, planlı çalışma stratejileridir. Bu süreç, titizlikle hazırlanması gereken ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Doğru bir planlama yapılmadığı takdirde, araştırma yaparken, veri toplarken ve yazarken karşılaşılacak zorluklarla baş etmek oldukça güç olabilir. Bu nedenle, iktisat tezi yazımı sürecine başlamadan önce sağlam bir plan oluşturmak önemlidir.

Ana Noktalar

  1. İktisat tezi yazımı süreci: Detaylı araştırma gerektirir.
  2. Planlı çalışma stratejileri: Başarıya giden yolda önemli bir adımdır.
  3. Tezi yazmadan önce: Doğru bir planlama yapılmalıdır.

İktisat-tezi-yazımı-süreci-496.jpeg

Tezin Kapsamının Belirlenmesi

Tezin kapsamını belirleme süreci, araştırma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Bu adım, çalışmanın hangi alanları kapsayacağını ve hangi konuları ele alacağını belirlemek için yapılmalıdır. Tezin kapsamının belirlenmesi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilebilir:

1. Araştırma Konusunun Belirlenmesi:

Öncelikle araştırma konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu konu, çalışmanın temel odak noktasını oluşturacaktır.

2. Araştırma Sorularının Belirlenmesi:

Araştırma konusuna uygun olarak araştırma soruları belirlenmelidir. Bu sorular, çalışmanın hangi açılardan ele alınacağını göstermelidir.

3. Literatür Taraması Yapılması:

Araştırma konusu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesi gerekmektedir. Bu adım, çalışmanın hangi boşlukları dolduracağını ve hangi açılardan ele alınacağını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Önemli kelimeler: araştırma, kapsam, belirleme

İktisat-tezi-yazımı-süreci-521.jpeg

Literatür Taraması ve Metodoloji Oluşturma

Profesyonel bir araştırma çalışması yaparken, literatür taraması ve metodoloji oluşturma adımları oldukça önemlidir. Literatür taraması, konuyla ilgili daha önce yayınlanmış makaleleri, kitapları ve diğer kaynakları inceleyerek mevcut bilgi birikimini anlamamıza yardımcı olur. Metodoloji oluşturma ise bu literatür taramasından elde edilen bilgileri nasıl kullanacağımızı ve araştırmanın nasıl yapılandırılacağını belirlememize olanak tanır.

Literatür Taraması

Literatür taraması yaparken, araştırma konusuna odaklanarak anahtar kelimeleri kullanmak önemlidir. Bu anahtar kelimeleri kullanarak veritabanlarında veya kütüphanelerde geniş çaplı araştırma yapabilir ve alanda daha önce yapılmış çalışmaları bulabilirsiniz. Ayrıca, önemli olan 3 kelimeyi belirleyerek bu kelimeleri vurgulayabilir ve aramalarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz.

Metodoloji Oluşturma

Metodoloji oluştururken, literatür taramasından elde ettiğiniz bilgileri kullanarak araştırmanızın yapısını belirleyebilirsiniz. Bu aşamada, araştırmanızın amacını, hipotezlerinizi, veri toplama yöntemlerinizi ve analiz tekniklerinizi belirlemeniz gerekmektedir. Ayrıca, araştırmanızın hangi bağlamda yapılacağını ve hangi vakalar üzerinde odaklanacağını da metodoloji bölümünde açıklamanız önemlidir.

Adım Yapılacak İşlem
1 Anahtar kelimeler belirle
2 Literatür taraması yap
3 Önemli kelimeleri vurgula
4 Metodolojiyi oluştur
5 Araştırmanın yapısını belirle

Sonuç

İktisat tezi yazımı süreci oldukça önemlidir çünkü bu süreçte öğrenci, kapsamlı bir araştırma yaparak belirlediği konu üzerine detaylı bir çalışma yürütür. Tezin hazırlanması aşamasında kaynak taraması yapılır, veriler toplanır, analizler gerçekleştirilir ve sonuçlar çıkarılır. Bu süreçte önemli olan nokta, doğru yöntemlerle çalışmanın yapılması ve sonuçların sağlam bir şekilde desteklenmesidir. İktisat tezi yazımı sürecindeki başarı, öğrencinin araştırma becerilerini geliştirmesine ve derinlemesine konuları analiz etmesine olanak sağlar. Bu sebeple, bu süreci doğru bir şekilde yönetmek ve titizlikle çalışmak son derece önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tez yazım sürecine nasıl başlamalıyım?

Tez yazımına başlamadan önce konuyu belirleyerek literatür taraması yapmalısınız.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Tez yazarken özgün olmaya dikkat etmeli, kaynak göstermeyi ihmal etmemeli ve mantıklı bir argumentasyon yapmalısınız.

Tez savunma süreci nasıl işler?

Tez savunması öncesinde bir sunum hazırlamanız gerekir. Ardından jüri önünde savunma yaparak soruları yanıtlamalısınız.