Bu makalede, AGÜ’de tez yazma süreci hakkında bilgi verilecek ve başarılı tez örnekleri ve ipuçları paylaşılacaktır. AGÜ’de tez yazdırmak isteyen öğrenciler için bu makale rehber niteliğinde olacaktır. Tez yazma sürecinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler sunulacak.

Ayrıca, başarılı tez örnekleriyle birlikte, bu örneklerin neden başarılı olduğu ve nasıl ilham kaynağı olabileceği üzerine bilgiler de paylaşılacaktır. Bu örnekler, öğrencilere tez yazma konusunda yol gösterici olacak ve kendi tezlerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

AGÜ’de tez yazdırmak isteyen öğrenciler için bu makalede ayrıca tez yazma ipuçları da paylaşılacaktır. Tez yazarken dikkate almanız gereken ipuçları ve bu ipuçlarının tezinizin kalitesini artırmasının nedenleri detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Tez Yazma Süreci

Tez yazma süreci, bir öğrencinin akademik kariyerinde önemli bir adımdır. Başarılı bir tez yazmak için izlenmesi gereken belirli adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İşte tez yazma sürecinde size yardımcı olabilecek ipuçları:

 • Öncelikle, tez konusunu belirlemek önemlidir. Konunuzun ilgi çekici ve önemli bir araştırma alanı olmasına dikkat edin.
 • Araştırma yaparken, güvenilir kaynaklardan yararlanmak ve bilimsel yöntemlere uygun olarak verileri analiz etmek önemlidir.
 • Tezinizin yapısını oluştururken, giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç gibi bölümleri düzenli bir şekilde yerleştirin.
 • Yazarken, açık ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin. Karmaşık terimleri basit bir şekilde açıklayarak okuyucunun anlamasını kolaylaştırın.
 • Tezinizi düzenlerken, yazım kurallarına ve akademik formatlara dikkat edin. İmla hatalarını kontrol etmek için yazılım ve editörlerden yararlanabilirsiniz.
 • Tezinizi tamamladıktan sonra, bir ön inceleme yapmak ve gerektiğinde düzenlemeler yapmak önemlidir. Ayrıca, hocalarınızdan ve danışmanınızdan geri bildirim almak da faydalı olabilir.

Tez yazma süreci, sabır, özveri ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek, başarılı bir tez yazabilir ve akademik kariyerinize önemli bir adım atabilirsiniz.

Tez Örnekleri

Başarılı tez örnekleri, öğrencilerin tez yazma sürecinde ilham alabilecekleri ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olabilecek önemli kaynaklardır. Bu örnekler, öğrencilere doğru yöntemleri ve stratejileri göstererek tezlerini daha etkili bir şekilde yazmalarına yardımcı olabilir.

Başarılı bir tez örneği, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle elde edilir. İyi bir tez örneği, öncelikle doğru bir araştırma yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlarla desteklenmelidir. Araştırma yöntemi, tezin temelini oluşturur ve doğru bir şekilde uygulandığında, tezin değerini artırabilir.

Bunun yanı sıra, başarılı bir tez örneği, yazım ve sunum teknikleri açısından da dikkate değerdir. Tez, akademik bir çalışma olduğu için, doğru bir dil ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, tezin sunumu da önemlidir. Tez, düzgün bir şekilde düzenlenmeli ve okuyucuya anlaşılır bir şekilde aktarılmalıdır.

Başarılı tez örnekleri, öğrencilere ilham kaynağı olabilir. Bu örnekler, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve tezlerini daha iyi bir şekilde yazmalarına yardımcı olabilir. İyi bir tez örneği, öğrencilere doğru yöntemleri ve stratejileri göstererek, tez yazma sürecini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Örnek Tez 1

Örnek Tez 1, başarılı bir tez örneğidir ve bu örnekte kullanılan etkili araştırma yöntemleri ve elde edilen sonuçların analizi yapılmıştır. Bu tez, AGÜ’de tez yazma sürecini anlamak ve başarılı bir şekilde tamamlamak isteyen öğrencilere ilham kaynağı olabilir.

Bu örnek tezde, araştırma yöntemi olarak karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem, hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz yöntemlerinin birleştirilmesidir. Araştırmacı, anketler ve mülakatlar aracılığıyla nicel veriler toplamış ve bu verileri istatistiksel analizlerle değerlendirmiştir. Ayrıca, derinlemesine mülakatlar ve odak grup görüşmeleriyle nitel veriler de toplanmış ve içerik analizi yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlar, araştırma sorularının cevaplanmasına yardımcı olmuştur. Araştırmacı, analiz sonuçlarını açıklayarak tezin değerini artırmıştır. Örnek tezdeki etkili araştırma yöntemleri ve sonuçların analizi, öğrencilere tez yazma sürecinde doğru yöntemleri kullanma konusunda rehberlik edebilir.

Tez Örnek 1.1

Tez örneğinde kullanılan araştırma yöntemi, tezin başarısına önemli bir etkiye sahiptir. Araştırma yöntemi, tezin temelini oluşturan veri toplama ve analiz sürecinde kullanılan stratejiler ve tekniklerdir. Doğru bir araştırma yöntemi seçmek, tezinizin güvenilirliğini ve geçerliliğini artırırken, yanlış bir yöntem seçmek ise tezinizin değerini düşürebilir.

Tez örneğinde kullanılan araştırma yöntemi, kapsamlı bir literatür taraması ve nitelikli bir veri toplama sürecini içermektedir. Bu yöntem, tezin konusuyla ilgili mevcut bilgileri derinlemesine incelemeyi ve yeni bir araştırma yapmayı gerektirmektedir. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi aşamasında ise uygun istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.

Bu araştırma yöntemi, tezin başarısına olumlu etkiler sağlamıştır. Nitelikli veri toplama süreci, tezin sonuçlarının güvenilir ve geçerli olmasını sağlamıştır. Ayrıca, kapsamlı literatür taraması, tezin konusunu daha iyi anlamamızı ve mevcut bilgilere katkıda bulunmamızı sağlamıştır. Bu sayede, tez örneğinde kullanılan araştırma yöntemi, tezin değerini artırmış ve başarısını desteklemiştir.

Tez Örnek 1.2

Tez örneğinde elde edilen sonuçlar, tezin değerini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu örnekte, elde edilen sonuçların analizi, tezin bilimsel değerini ortaya koymaktadır. Analizler, tezin ana hipotezini destekleyen veya çürüten verileri sunarak, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini göstermektedir.

Elde edilen sonuçların tezin değerini artırmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, sonuçlar, araştırmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Eğer sonuçlar, araştırmanın amacını gerçekleştiremediğini gösteriyorsa, bu durum tezin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. İkinci olarak, sonuçlar, araştırmanın önemini ve katkısını vurgular. Eğer elde edilen sonuçlar, yeni bir bilgi veya anlayış sağlıyorsa, bu durum tezin bilimsel değerini artırır. Son olarak, sonuçlar, gelecekteki araştırmalar için bir temel oluşturur. Diğer araştırmacılar, bu sonuçları referans alarak yeni çalışmalar yapabilir ve bu şekilde bilimsel bilgi birikimi artırılabilir.

Tez örneğinde elde edilen sonuçların analizi, tezin değerini artırırken aynı zamanda araştırmacının çalışmasının önemini ve etkisini ortaya koyar. Bu nedenle, tez yazarken elde edilen sonuçların analizine özen göstermek ve bu sonuçları açıklayıcı bir şekilde sunmak önemlidir.

Örnek Tez 2

Bu örnek tez, yazım ve sunum teknikleri açısından oldukça başarılı bir örnektir. Tezin yazımında kullanılan dil sade ve anlaşılır olup, akademik bir dil kullanılarak bilgi aktarımı yapılmıştır. Ayrıca, tezin düzeni ve yapısı da oldukça düzgündür.

Tezde kullanılan kaynaklar ve alıntılar doğru şekilde belirtilmiş ve atıflar yapılmıştır. Bu, tezin güvenilirliğini ve akademik değerini artırmaktadır. Ayrıca, tezin sunumu da oldukça etkileyici ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Yazım ve sunum teknikleriyle ilgili olarak, tezde kullanılan grafikler, tablolar ve şekiller oldukça açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Bu, okuyucunun tezdeki bilgileri daha kolay anlamasını sağlamaktadır.

Bu örnek tez, yazım ve sunum teknikleri konusunda ilham verici bir kaynak olabilir. Tez yazarken, sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya, güvenilir kaynaklardan yararlanmaya ve düzenli bir yapı oluşturmaya dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, tezin sunumunda kullanılan grafikler ve tabloların okuyucunun anlamasını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması da önemlidir.

Tez Yazma İpuçları

Tez yazarken dikkate almanız gereken ipuçları, tezinizin kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli ipuçları:

 • Araştırma yapın: Tezinizin temelini oluşturacak sağlam bir araştırma yapmak önemlidir. Konunuz hakkında kapsamlı bir literatür taraması yaparak daha önce yapılan çalışmaları inceleyin ve bu çalışmalardan ilham alın.
 • Planlama yapın: Tezinizin yapısını ve akışını belirlemek için bir plan yapın. Hangi bölümleri içereceğini ve her bölümde neleri ele alacağınızı belirleyin. Bu plan, tezinizin daha tutarlı ve düzenli olmasını sağlayacaktır.
 • Doğru kaynakları kullanın: Tezinizin güvenilir ve akademik kaynaklardan desteklenmesi önemlidir. Makaleler, kitaplar, araştırma raporları gibi kaynakları kullanarak tezinizin bilimsel geçerliliğini sağlayın.
 • Açık ve anlaşılır bir dil kullanın: Tezinizi yazarken karmaşık terimlerden kaçının ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin. Okuyucularınızın tezinizi anlaması ve takip etmesi önemlidir.
 • Referansları düzgün şekilde kullanın: Tezinizde kullandığınız kaynakları doğru bir şekilde referans vererek akademik dürüstlüğü sağlayın. Alıntıları ve kaynakları düzgün bir şekilde belirtmek, tezinizin güvenilirliğini artıracaktır.

Bu ipuçlarını dikkate alarak tezinizi yazdığınızda, daha kaliteli ve etkileyici bir çalışma ortaya koyabilirsiniz. Tezinizin akademik dünyada değerli bir katkı sağlaması için bu ipuçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • AGÜ’de tez yazdırmak için nasıl başvurabilirim?

  AGÜ’de tez yazdırmak için öncelikle üniversitenin tez yazma politikalarını ve süreçlerini incelemelisiniz. Ardından, ilgili bölümün tez danışmanıyla iletişime geçerek başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tez yazma sürecinde nelere dikkat etmeliyim?

  Tez yazma sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

  • Planlama ve zaman yönetimi: Tezinizi zamanında bitirebilmek için bir plan yapmalı ve zamanınızı iyi yönetmelisiniz.
  • Kaynakları doğru kullanma: Tezinizi desteklemek için güvenilir kaynakları kullanmalı ve bunları doğru şekilde referanslamalısınız.
  • Araştırma yöntemleri: Tezinizin amacına uygun araştırma yöntemlerini kullanmalı ve sonuçları analiz etmelisiniz.
  • Yazım ve sunum teknikleri: Tezinizi akıcı bir şekilde yazmalı ve etkili bir sunum yapabilmek için uygun teknikleri kullanmalısınız.
 • Başarılı bir tez örneği nasıl bulabilirim?

  Başarılı bir tez örneği bulmak için AGÜ kütüphanesinde veya ilgili bölümün arşivindeki tezleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca, tez danışmanınızdan veya öğretim görevlilerinden örnek tezler hakkında tavsiye isteyebilirsiniz.

 • Tez yazma sürecinde yaşadığım zorluklarla nasıl başa çıkabilirim?

  Tez yazma sürecinde zorluklarla karşılaşmanız normaldir. Bu durumda yapmanız gerekenler:

  • Destek arayın: Tez danışmanınızdan veya akademik birimlerden destek talep edebilirsiniz.
  • Planı revize edin: Eğer zaman yönetimiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, planınızı gözden geçirerek daha gerçekçi bir takvim oluşturun.
  • İşbirliği yapın: Diğer tez yazan öğrencilerle iletişim kurun ve deneyimlerinizi paylaşın. Birbirinize destek olabilirsiniz.